Strona główna / Aktualności / I Konferencja prasowa

I Konferencja prasowa

Plakat 23 TNF autorstwa Andrzeja Pągowskiego

15 kwietnia 2009 roku odbyła się pierwsza konferencja prasowa dotycząca 23 Tarnowskiej Nagrody Filmowej, podczas której organizatorzy Tarnowskiej Nagrody Filmowej przekazali przedstawicielom mediów program 23 TNF

 

W programie tegorocznej edycji 23 Tarnowskiej Nagrody Filmowej, festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych znajdą się stałe propozycje regulaminowe, jak projekcje konkursowe, oraz szereg imprez towarzyszących.
Festiwal rozpocznie uroczysty przedpremierowy pokaz wyjątkowego filmu Jacka Bławuta „Jeszcze nie wieczór” z udziałem reżysera oraz bohaterów tej pięknej opowieści, nestorów polskiego aktorstwa, Danuty Szaflarskiej, Beaty Tyszkiewicz, Ireny Kwiatkowskiej, Ewy Krasnodębskiej, Romana Kłosowskiego, Jana Nowickiego.

Ważną uroczystością pierwszego dnia festiwalu będzie również uroczystość wręczenia Nagrody za całokształt twórczości i wkład w dorobek polskiej kinematografii 23 TNF przyznanej w tym roku wybitnemu aktorowi Franciszkowi Pieczce.
Wręczenie Nagrody nastąpi w Tarnowskim Teatrze im L. Solskiego w wyjątkowej oprawie, po spektaklu Teatru Powszechnego z Warszawy „Słoneczni chłopcy” z udziałem Laureata któremu w spektaklu towarzyszy równie wybitny aktor Zbigniew Zapasiewicz.
Nagroda ta przyznawana jest od 2005 roku. Laureatami jej zostali dotychczas Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern i Tadeusz Konwicki.

23 Tarnowska Nagroda Filmowa w tym roku dostarczy szereg różnorodnych propozycji, wśród których znajdą się:
PROJEKCJE KONKURSOWE (Kino Marzenie, 10 – 15.05.09) to projekcje wybranych filmów posiadających wysokie walory artystyczne lub mających wyjątkowe znaczenie dla polskiej kinematografii, powstałe w okresie pomiędzy kolejnymi edycjami Nagrody. Filmy prezentowane na projekcjach konkursowych oceniane są przez trzy niezależne gremia Jury, które mają za zadanie wybrać najlepszy film, a jego reżyser uhonorowany zostaje nagrodą w postaci statuetki oraz nagrodą pieniężną. Pierwszym ze wspomnianych gremiów jest Jury TNF, składające się z przedstawicieli różnych środowisk kulturotwórczych naszego miasta i regionu. Jury TNF obraduje pod przewodnictwem twórcy profesjonalnie zajmującego się sztuką filmową i przyznaje reżyserowi wybranego, tym samym uznanego za najlepszy film festiwalu, Statuetkę „Maszkaron”.

W tym roku Przewodniczącą Jury 23 TNF będzie Dorota Kędzierzawska, laureatka nagrody Grand Prix w 2008 roku za film „Pora umierać”. W skład jury wejdą również m.in. Artur Reinhardt (operator filmowy), Jerzy Armata (krytyk filmowy), Grzegorz Turnau (kompozytor, muzyk), Ryszard Jaźwiński (Trójka Polskie Radio), Maria Wardyń (kier. kina Marzenie), Krystyna Latałowa (dyr. ESKA Tarnów), Łukasz Maciejewski (filmoznawca, krytyk filmowy).

Wśród prezentowanych filmów konkursowych znajdą się m.in. filmy nie prezentowane wcześniej w Tarnowie, w tym wymieniony już wcześniej „Jeszcze nie wieczór” Jacka Bławuta, oraz „0-1-0” Piotra Łazarkiewicza, „Stary człowiek i pies” Witolda Leszczyńskiego, „Lekcje Pana Kuki” Dariusza Gajewskiego, „Drzazgi” Macieja Pieprzycy a także filmy już uznane jak Małgorzaty Szumowskiej „33 sceny z życia”, czy Jerzego Skolimowskiego „Cztery noce z Anną”.

Drugą z nagród, Statuetkę „Kamerzysta”, przyznaje Jury Młodzieżowe. Złożone jest ono z reprezentantów szkół średnich i wyższych naszego miasta. Tym samym nagroda ta w znaczącym stopniu jest wyrazem gustów i oczekiwań młodego odbiorcy, i jednocześnie wskazaniem tego, czego młode pokolenie na dzień dzisiejszy oczekuje od twórców polskich filmów.


Trzecim z gremiów oceniających filmy jest publiczność, przyznająca w drodze plebiscytu swoją nagrodę – Statuetkę „Publika”. Wszystkie te nagrody mają charakter opiniotwórczy, stając się wyrazem gustów publiczności i lokalnych środowisk kulturotwórczych.
W tym roku włączone zostały do regulaminu dwie nagrody specjalne ufundowane przez Telewizję Kino Polska i Kino RP.
Statuetki zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej 23 TNF na tarnowskim Rynku, 16 maja 2009 roku.
(Projekt statuetek: Ewa Fleszar – "Maszkaron", Sławomir Micek – „Wierność”, „Publika”, „Kogut”, uczniowie PLSP w Tarnowie – „Kamerzysta”)

KINO MŁODEGO WIDZA (Kino Marzenie, 11 - 13.05.09) organizowane już po raz trzeci wraz z sekcją dziecięcą Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzieci zobaczą zestawy najnowszych zgłoszonych przez wytwórnie filmowe do konkursu filmów, które oceni Dziecięce Jury, przyznając autorowi najlepszego filmu Statuetkę „Koguta”. W programie KMW znajdzie się również przegląd monograficzny reżysera Janusza Łęskiego, oraz spotkanie z twórcą.
Dodatkową propozycją w ramach tego cyklu będą:
Warsztaty dla opiekunów, nauczycieli i animatorów – „Film jako środek wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży”, w oparciu o program PISF „Edukacja filmowa”.

PROJEKCJE PLENEROWE na tarnowskim Rynku o charakterze monograficznym i retrospektywnym, w których przybliżamy widzom dorobek naszej kinematografii, przypominając filmy, które odegrały znaczącą dla niej rolę. Tym razem, związane będą z osobą Laureata Nagrody za całokształt twórczości, Franciszkiem Pieczką.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
SPOTKANIA (Kawiarnia Kina Marzenie, 11 – 15.05.09) - propozycjami programowymi festiwalu będą towarzyszące projekcjom konkursowym spotkania widzów z twórcami oraz aktorami występującymi w filmach konkursowych.
WYSTAWY - prezentowane w Tarnowskim Centrum Kultury w trakcie trwania 23 TNF: „Nieznane polskie plakaty filmowe z ubiegłego wieku" – wystawa organizowana dla 23 TNF przy współpracy z Galerią Plakatu POSTER GALLERY oraz wystawa „100 lat polskiego filmu” – wystawa fotografii przygotowana przez PISF.

Obchody 50-lecia Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL), w którym w godzinach przedpołudniowych odbędzie się debata otwarta z udziałem Rady Programowej SKSiL oraz zaproszonych przedstawicieli kin studyjnych nt. „Historia kina w Polsce na podstawie 50 lat działalności Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych”. Druga część spotkania będzie debatą zamkniętą w której przedstawiony zostanie do konsultacji wstępnej program cyfryzacji kin opracowany przez SKSiL. ( 15.05.09 – TCK)
DEBATA (TCK, 15.05.09) - „Polska produkcja filmowa na przestrzeni 100 lat” z udziałem producentów – analiza, prognozy i perspektywy”. Referat wstępny wygłosi prof. Edward Zaijczek.

Promocja książek o kinematografii autorów: Łukasz Maciejewski, Tadeusz Lubelski, prof. Edward Zaijczek.
Prezentacja projektu Kino RP – rekonstrukcja cyfrowa wybitnych dzieł filmowych polskiej kinematografii , będzie to prezentacja fragmentów nowo zcyfryzowanych filmów na specjalnej cyfrowej aparaturze projekcyjnej (Piwnice TCK).

KONCERT - ta propozycja programowa cieszy się wśród publiczności ogromnym zainteresowaniem. Na przestrzeni ostatnich kilku lat publiczność mogła przy okazji festiwalu uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach muzycznych, do których niewątpliwie należały: Koncerty Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestry Adama Sztaby, czy muzyka filmowa Krzysztofa Komedy w dwóch aranżacjach jazzowej i rockowej. Od 20 jubileuszowej edycji Festiwalu jedną z propozycji są plenerowe wydarzenia artystyczne właśnie w postaci koncertów, które nadały mu ogromnego rozmachu i otworzyły go na szersze grono widzów.
16.05.09 na tarnowskim Rynku odbędzie się Gala Finałowa, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody Laureatom Festiwalu oraz odbędzie się koncert pt.: „Muzyka filmowa” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. Galę poprowadzi Andrzej Sołtysik (TVN), koncert natomiast Paweł Sztompke (Polskie Radio).

WIDOWISKO PLENEROWE (Rynek, 15.05.09) – „Pokazy kaskaderskie - plan zdjęciowy filmu akcji” z udziałem grupy kaskaderów działającej przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich pod kierunkiem znanego polskiego kaskadera Ryszarda Janikowskiego oraz operatora Piotra Lenara. Oprawą artystyczną zajmie się współpracownik DJ ADAMUSA - DJ MAFIA MIKE, a całość poprowadzi Kuba Bielak (TVN TURBO).

Elementem wpływającym na podniesienie znaczenia i prestiżu festiwalu są coroczne starania organizatorów o stworzenie oprawy plastycznej w postaci plakatu festiwalu, zaprojektowanego przez uznanego twórcę, będącego jego wizytówką. Dotychczas autorami plakatu byli m.in.; Andrzej Dudziński, Waldemar Świerzy, Daniel Horowitz, Piotr Dumała, Lech Majewski, Wilhelm Sasnal, a w 2009 roku zaproszenie do współpracy przyjął Andrzej Pągowski.