Strona główna / Jury / Jury 23 TNF

Jury 23 TNF

Pierwszym z gremiów jurorskich jest Jury TNF, składające się z przedstawicieli różnych środowisk kulturotwórczych naszego miasta i regionu. Jury TNF obraduje pod przewodnictwem twórcy profesjonalnie zajmującego się sztuką filmową i przyznaje reżyserowi wybranego, tym samym uznanego za najlepszy film festiwalu, Statuetkę „Maszkaron” (autorstwa Ewy Fleszar).

 

 

Skład Jury 23 Tarnowskiej Nagrody Filmowej

 • Dorota Kędzierzawska – Przewodnicząca, reżyser
 • Jerzy Armata - krytyk filmowy, dziennikarz Gazety Wyborczej, Dyrektor Artystyczny 23TNF
 • Tadeusz Bałchanowski – Redaktor Naczelny Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego Temi
 • Barbara Brożek-Czekańska – Radna Miasta Tarnowa, Przewodnicząca Komisji Kultury
 • Ryszard Jaźwiński – dziennikarz filmowy Trojki – Polskie Radio
 • Krystyna Latałowa - Prezes Maks-Tarnów Spółka z o.o., Dyrektor Zarządzający Radia ESKA-Tarnów
 • Jacek Lipski – członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, producent
 • Łukasz Maciejewski - krytyk
 • Grzegorz Molewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Kino-Polska
 • Grzegorz Turnau – kompozytor
 • Maria Wardyń – Z-ca Dyrektora Tarnowskiego Centrum Kultury
 • Edward Żentara – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Im. L. Solskiego

 

Foto: Dorota Kędzierzawska odbiera Grand Prix 22 TNF z rąk reżysera Wiesława Saniewskiego