Strona główna / Laureaci / Nagrody Specjalne

Nagrody Specjalne

Podczas 23 Tarnowskiej Nagrody Filmowej Telewizja Kino Polska ufunduje i przyzna Nagrodę Specjalną dla reżysera jednego z filmów konkursowych. Nagroda w wysokości 3.000 zł zostanie wręczona laureatowi poznamy podczas Gali Wręczenia Nagród na tarnowskim Rynku w dn. 16 maja 2009.
Dodatkowo, Nagroda Specjalna – Kino RP przyznawana przez realizatorów projektu Kino RP osobom związanym z polskimi kinami, które w danym roku w wyjątkowy sposób przyczyniły się do prezentacji osiągnięć polskiej kinematografii, ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych cyfrowych technologii projekcji.

Decyzję o wyborze laureata podejmuje Kapituła Nagrody, do której należą reprezentanci firm realizujących projekt KinoRP, czyli: Kino Polska Dystrybucja, Chimney Pot, Studio Filmowe TPS, Toya Studios, Studio Filmowe „KADR”, Studio Filmowe „OKO”. Nagroda przyznawana jest zawsze osobom, nie instytucjom, a ufundowana jest przez członków Kapituły.

Nagroda specjalna ufundowaną przez telewizję Kino Polska w wysokości 4 tys. zł kapituła 23 TNF Dariuszowi Jabłońskiemu reżyserowi filmu „Wino truskawkowe”.
Nagrodę w imieniu nieobecnego Dariusza Jabłońskiego odebrał aktor Lech Łotocki.

Ponadto jury za zgodą kapituły nagrody, przyznało Nagrodę Specjalną – KinoRP w wysokości 4 tys. zł Xaweremu Żuławskiemu za artystyczne przełożenie prozy Doroty Masłowskiej na język współczesnego kina w filmie „Wojna polsko-ruska”.

Nagrodę podczas Gali odebrał sam reżyser Xawery Żuławski.